PNL Neamț

Dezvoltăm România, Dezvoltăm Neamțul!

home proiectul nostru echipa PNL părerea ta! implică-te contact

Proiectul nostru pentru Neamț

Împreună, cu o echipă de parlamentari nemțeni și un Guvern liberal, vom putea să schimbăm fața județului nostru. Cu oameni curați, cu oameni muncitori, cu o echipă care poate crește nivelul de trai al oamenilor și poate readuce mândria și dezvoltarea Neamțului!

INFRASTRUCTURĂ

Guvernul PNL a luat în serios planurile de autostrăzi din zona Moldovei. A pus județul Neamț pe harta proiectelor cu un orizont de realizare într-un viitor apropiat. Proiectul construcției Autostrăzii Moldovei a intrat în linie dreaptă. Lucrările sunt estimate să dureze 60 de luni de la emiterea ordinului de începere, așa că finalizarea construcției acestui sector de autostradă este estimată pentru 2026-2027. Pentru tronsonul Târgu Neamț-Iași, finalizarea construcției este estimată pentru perioada 2025-2026. Este nevoie de modernizarea căilor ferate existente și de conectarea zonelor industriale la nodurile de cale ferată. Ne dorim pentru județul nostru porturi turistice și de agrement în zonele lacului Bicaz și Bâtca Doamnei.

Este obligatoriu să asigurăm acces complet la utilități (rețele de apă, canalizare și gaz metan) pentru toate gospodăriile și toți agenții economici din județ. Distribuția de gaze naturale către populație va trece la nivelul următor, prin intermediul programului de dezvoltare a rețelelor inteligente - un proiect energetic major aprobat de guvern, în valoare totală de un miliard de euro. Banii vin din finanțări europene, atât pe exercițiul financiar care se încheie în acest an, cât și în exercițiul financiar 2020-2027. Programul este unul absolut necesar, deoarece în prezent doar 30% dintre gospodării sunt conectate la rețeaua de gaze, la nivel național.

Viitorul comunităților locale se bazează pe tehnologie digitală. O condiție fundamentală pentru o bună performanță economică, pentru o mai bună relaționare cu nevoile companiilor și ale oamenilor, o reprezintă infrastructura digitală. De aceea, o prioritatea strategică pentru echipa PNL Neamț o reprezintă transformarea și creșterea digitală a județului.

EDUCAȚIE

Parlamentarii de Neamț susțin educația, un domeniu vital pentru formarea viitoarelor generații. În parteneriat cu Guvernul României și cu Administrația Prezidențială susținem proiectul ”România Educată”, un concept care trece dincolo de cuvinte și vine cu punerea în practică a unei reforme profunde a sistemului de învățământ din România.

Echipa PNL Neamț are profunda convingere că, în județul Neamț, avem nevoie de:

  • Asigurarea unui sistem educațional de calitate, eficient și echitabil pentru fiecare copil;
  • Facilitarea parteneriatelor interinstituționale pentru realizarea proiectelor de promovare a bunelor practici în educație și a inițiativelor tinerilor;
  • Susținerea și promovarea excelenței în educație, pentru elevi și profesori;
  • Retehnologizarea infrastructurii IT din unitățile de învățământ, înființarea de noi creșe și grădinițe, modernizarea internatelor și a cantinelor școlare și dotarea liceelor vocaționale cu infrastructura specifică de care au nevoie;
  • Platformă digitală de învățământ unică pentru toate instituțiile de învățământ preuniversitar (inclusiv cel vocațional și cel tehnologic din județ);
  • Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și activităților de cercetare și inovare;
  • Cofinanțarea participării unităților de învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean la proiecte de finanțare nerambursabilă dedicate profesionalizării cadrelor didactice și a îmbunătățirii calității sistemului local de învățământ.

Un sistem de Educație modern cuprinde mai multe elemente, precum grija față de elev, față de profesor, dar și implicarea părinților în procesul de formare al viitoarelor caractere. Sistemul de educație trebuie să fie capabil să asigure baza pentru meseriile viitorului, susținând dezvoltarea elevilor în funcție de aptitudinile pe care le au, dar și pentru a satisface necesitățile de pe piața muncii.

CULTURĂ

Cultura, sub toate formele ei de manifestare, trebuie să devină un suport solid pentru turismul spiritual și cultural, zona Neamțului fiind un reper la nivel național - dar din păcate un reper care a fost insuficient exploatat în ultimele decenii. Ne propunem ca turismul cultural să fie o resursă economică importantă în zonă, să ofere locuri de muncă și să dinamizeze viața socio-economică a județului.

Vom susține evenimentele culturale de calitate, care aduc valoare comunităților noastre și care ne îmbogățesc spiritual, care ne educă pasiunea pentru frumos, pentru bunul gust ori pentru autenticitate. Respingem manifestările culturale de tip kitsch, negândite de manageri culturali autentici, care nu sunt altceva decât producătoare de risipă financiară și organizate pentru a bifa existența unui calendar de evenimente. Și nu doar județul Neamț are nevoie de un cadru legislativ clar pentru domeniul cultural. Este nevoie de o muncă susținută în Parlamentul României, în cadrul comisiilor de specialitate, pentru a susține activitatea culturală, precum și susținerea valorilor românești, care ne-au adus recunoaștere la nivel european și internațional, de-a lungul anilor. Identitatea noastră stă și în valorile culturale pe care le promovăm și susținem.

OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI

Asigurarea de locuri de muncă bine plătite, a locuințelor și a oportunităților pentru petrecerea timpului liber sunt principalele priorități ale programului de guvernare PNL pentru tineri. Vom susține înființarea de organizații suport pentru start-up-uri, în direcția cultivării și a stimulării spiritului antreprenorial, dezvoltarea competențelor digitale și capacitatea de inovare în rândul tinerilor.

Echipa PNL Neamț va vota - în Parlamentul României - acele proiecte de lege care îi vor susține pe tineri și care le vor oferi ajutorul necesar startului în viață, pentru a le da șansa de a contribui la dezvoltarea și prosperitatea comunității. Partidul Național Liberal și-a susținut tinerii, i-a încurajat și promovat, drept urmare, avem în echipa noastră tineri care au demonstrat că, prin muncă și dedicare, planurile și acțiunile lor pot avea un impact reprezentativ.

INVESTIȚII

Proiectul nostru prevede asigurarea de suport și de facilități pentru agenții economici existenți și pentru cei care și-au întrerupt activitatea ca urmare a crizei actuale. Vom susține modificarea cadrului legislativ, pentru a fi suplu, în vederea încurajării înființării de parcuri industriale prin asigurarea terenurilor, accesului la utilități și facilități, precum și înființarea de parcuri de inovare, tehnologice și specializare inteligentă.

Aceste proiecte sunt necesare pentru dezvoltarea regiunii Moldovei în general și a județului Neamț, în mod particular. Totodată, prin propunerile de legi ale parlamentarilor liberali, vom contribui la modernizarea și clarificarea cadrului legislativ, pentru a putea atrage noi investitori în regiune.

SĂNĂTATE

Susținerea modernizării sistemului de sănătate va fi una dintre prioritățile parlamentarilor liberali de la Neamț. Criza epidemiologică din ultimele luni ne-a arătat cât de important este un sistem de sănătate solid și apt în protejarea vieților noastre.

Totodată, avem nevoie de realizarea imediată a unui plan de acțiuni pe termen scurt și mediu pentru a crește calitatea actului medical din județul nostru. De altfel, vizăm o mai mare transparență în cheltuirea alocărilor bugetare, asigurarea resurselor pentru un act medical de calitate și dotarea unităților spitalicești cu aparatură performantă.

TURISM

Turismul s-a dovedit a fi un domeniu cu impact major în sectoarele conexe ale economiei României, de aceea are nevoie de susținere pentru o dezvoltare permanentă. Județul Neamț are potențialul extraordinar de a deveni una dintre cele mai atractive și sustenabile destinații turistice din România și chiar din Europa!

DIASPORA

Românii (dar în special nemțenii) plecați în afara țării trebuie să aibă șansa unui trai decent aici, la ei acasă. Este nevoie să oprim migrația, în special a tinerilor, să creăm o linie de comunicare directă cu cetățenii care își doresc să revină acasă (inclusiv ajutoare pentru familiile cu copii).

Cei care doresc să înceapă o afacere acasă trebuie să aibă la dispoziție programe de finanțare pentru start-up-uri, cu consultanță specializată. Trebuie să îi convingem pe românii din diaspora că experiența lor poate fi fructificată aici, atât în beneficiul lor, cât și pentru dezvoltarea comunității. Trebuie să crem un cadru economic și legislativ care să fie atrăgător pentru românii plecați peste hotare.

PROTECȚIE SOCIALĂ

România a făcut pași importanți în acest domeniu, dar mai este nevoie să lucrăm pentru a deveni un model al incluziunii sociale cu adevărat orientate spre oamenii în nevoie.

Administrația centrală trebuie să fie partenerul unui management performant, administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, profund orientat spre furnizarea unor servicii de calitate în unitățile de protecție a copiilor.

DIGITALIZARE

Birocrația este un obstacol evident în calea dezvoltării economice și în furnizării unor servicii publice eficiente și de calitate. Am afirmat de nenumărate ori că viitorul României (și, în mod special, al județului nostru) trebuie să se bazeze pe transformare digitală. De aceea, vom susține în Parlamentul României un set de măsuri favorabile dezvoltării prin digitalizare și prin trecerea în online a cât mai mult din interacțiunea contribuabilului cu administrația.

MEDIU

Protejarea mediului înconjurător este o datorie pe care o avem pentru viitorul copiilor noștri și al României. Trebuie să protejăm resursele naturale, inclusiv pădurile Neamțului, pentru a nu mai fi prădate. Pădurile înseamnă viață, la propriu. Să nu le irosim! Pentru a proteja cât mai mult această resursă este nevoie să extindem rețeaua de gaze naturale în județ, pentru a reduce – până la zero! – utilizarea lemnului ca sursă de încălzire.

Vom încuraja orice program de creștere a gradului de colectare selectivă a deșeurilor, inclusiv de contorizare și monitorizare digitală a cantităților colectate, depozitate și valorificate. Totodată, susținem partea de analiză și de consultare în vederea oportunității de transformare a gunoiului în biocombustibil și variantele de valorificare superioară ale acestuia.


Vrem să construim pentru oamenii din jurul nostru nu doar un județ, ci o regiune care să devină un motor de dezvoltare la standarde europene.

Împreună, dezvoltăm Neamțul!

Vino alături de noi!

Împreună, dezvoltăm Neamțul!


implică-te și tu →